Mail w domenie - zdjęcie "profilowe"

Hello, czy da się na mailu w lh ustawić zdjęcie “profilowe”? Połączyłam sobie mojego maila w domenie z gmailem i jako “profilowe” mam szarą kropkę a chciałabym umieścić swoje logo. Szukałam w ustawieniach, szukałam w internecie i nic. :frowning:

Aby ustawić zdjęcie profilowe dla Twojego maila w domenie, który został połączony z Gmail, musisz skorzystać z ustawień konta Google, z którym jest powiązany Twój adres email. Oto kroki, które powinny Ci pomóc:

  1. Zaloguj się na swoje konto Google: Przejdź na stronę myaccount.google.com i zaloguj się na konto Google, które jest powiązane z Twoim adresem email w domenie.
  2. Przejdź do informacji osobistych: W menu po lewej stronie ekranu znajdziesz opcję „Informacje osobiste” (lub podobnie, w zależności od języka). Kliknij w nią.
  3. Zmień zdjęcie profilowe: W sekcji „Informacje osobiste” powinna być opcja do zmiany zdjęcia profilowego. Kliknij na obecne zdjęcie profilowe lub miejsce, gdzie powinno się ono znajdować (jeśli obecnie jest to szara kropka), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać nowe zdjęcie.
  4. Wybierz zdjęcie: Możesz wybrać zdjęcie z dysku swojego komputera. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie zdjęcie jest odpowiedniej jakości i reprezentuje Twoje logo w sposób, który chcesz, aby był widoczny dla innych.
  5. Zapisz zmiany: Po wybraniu i ewentualnym dostosowaniu zdjęcia w kroku przycinania lub obracania, zapisz zmiany. Może minąć trochę czasu, zanim zmiana zdjęcia profilowego zostanie odzwierciedlona we wszystkich usługach Google, w tym w Gmailu.